Besök oss på Facebook
TELEFON 040 - 46 08 62

Hyra kårlokalen

Kårlokalen hyrs ut genom ett samarbete med restaurangen och kåren.

Ni kontaktar kåren och kommer överrens med dom. Sedan återkommer ni om ni vill ha hjälp med maten.

För mer info kontakta
KSN_ordf@stud.slu.se